Wie zijn wij

Zie je kind is in 2013 opgericht door Myra Bijker (1981) en Myrthe Maathuis-Enthoven (1971).
Als kwaliteitsmanagers in de kinderopvang houden zij zich al jaren bezig met pedagogische kwaliteit op het gebied van:


    •    Beleidsontwikkeling en advies,
    •    Coaching en opvoedingsondersteuning van pedagogisch medewerkers en ouders,
    •    Pedagogische trainingen.


Myrthe en Myra zijn beiden pedagoog, waardoor zij in hun workshops extra oog hebben voor de ouder-kind relatie. Waar mogelijk en waar dit een toegevoegde waarde heeft, wordt hier door hen op ingespeeld.
In 2012 leerden zij Dunstan Babytaal kennen en besloten zij zich hierin te specialiseren. Onder de button waarom Dunstan Babytaal staat uitgebreid beschreven wat Dunstan Babytaal inhoudt. Onder workshops staat welke workshops zij verder nog geven.


Myra Bijker     

Myra volgde haar opleiding tot Pedagoog aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2007 gaf zij les bij de opleiding Pedagogiek aan diezelfde Hogeschool van Amsterdam. Vervolgens vervulde zij verschillende managementfuncties binnen de kinderopvang. Sinds 2010 is zij als pedagoog verantwoordelijk voor (het ontwikkelen en toepassen van) kwaliteitsmetingen, beleidsontwikkeling, advies en trainingen binnen een snel groeiende kinderopvangorganisatie. Daarnaast geeft zij trainingen en advies aan ouders.
Myra woont samen en heeft 3 kinderen.    

 

 

 

Myrthe Maathuis-Enthoven
Myrthe studeerde Orthopedagogiek aan de Rijks Universiteit Leiden.
Na gewerkt te hebben met crimineel psychiatrische jongeren als sociotherapeut, begon zij in 1998 haar loopbaan in de kinderopvang. Zij was enkele jaren vestigingsmanager en ontwikkelde daarnaast het pedagogisch beleid voor twee succesvolle kinderopvang ketens. Naast het geven van pedagogisch advies aan pedagogisch medewerkers en ouders, geeft zij trainingen binnen en buiten de kinderopvang op het gebied van pedagogiek en opvoedingsondersteuning.
Myrthe is getrouwd en heeft 4 kinderen.